چشم‌انداز و رسالت | ترام

تغییر زبان

چشم انداز و رسالت

چشم انداز ترام:

ترام؛ انتخاب اول بسته‌بندی برای برندهای برتر

رسالت ترام :

مشتریان ما شرکتها و سازمان های معتبری هستند که محصولات آنها نیاز به بسته بندی دارد و به اهمیت بسته بندی واقف هستند و نقش تامین کننده ی بسته بندی را در راستای دستیابی به اهداف خود کلیدی می دانند.

ما ارتقای “کارایی بسته بندی” محصوالت مشتریان را رسالت خود می دانیم و به نیازهای متنوع آنها در حوزه بسته بندی پاسخ می دهیم.

منظور از کارایی بسته بندی موارد زیر است:

  • محافظت از محصول در برابر عوامل بیولوژیک، آسیب مکانیکی، سموم، حرارت، نور و …
  • تسهیل حمل محصول هم در تعداد کم و هم به تعداد زیاد
  • ایجاد جذابیت و تشویق مشتری نهایی به خرید
  • ارایه اطلاعات الزامی محصول
  • برند سازی و تمایز از محصولات مشابه

بدین منظور طراحی، پیش از چاپ ، چاپ و پس از چاپ بسته بندی محصولات آنها را انجام می دهیم.

ما مهندسی ارزش انجام می دهیم تا بهترین راهکار را با در نظر گرفتن منابع و ارزشهای مشتریان و استفاده از مواد و تکنولوژی متنوع در اختیار، ارایه دهیم.

ترام شرکتی ارزش محور است و فلسفه وجودی آن جدای از مسوولیت ها و ارزشهای آن نیست. ترام خود را در مقابل مشتریان، کارکنان، سهامداران، تامین کنندگان و جامعه مسوول می داند. ما بر این باور هستیم که ارزشهایمان نه تنها معرف ما هستند بلکه موجب پایداری و رشد ما نیز می باشند.

چشم انداز گروه ترام