ارزش‌ها | ترام

تغییر زبان

ارزش‌ها

ترام شرکتی ارزش‌محور است و فلسفه وجودی آن، جدای از مسئولیت‌ها و ارزش‌های آن نیست. ما باور داریم که ارزش‌های ترام نه تنها معرف ما هستند بلکه موجب پایداری و رشد ما نیز می‌باشند.

 • اعتماد (Trust)
  بر این باوریم که با عمل به تعهدات، حفظ سلامت مالی، رازداری، استفاده از شاخصهای استاندارد در عملکرد و داشتن ساختاری شفاف و سیستمی و فعالیت در چارچوب قانون ایجاد اعتماد می کنیم.
 • برازندگی (Elegance)
  معتقدیم برازندگی ما با شناخت ظرافتها و زیبایی و تناسب هندسی و مد و توجه به جزییات همراه با به کارگیری حواس غیر بصری و استفاده از این قابلیتها در ارایه “راهکارهای متمایز طراحی و تولید محصول” و “چیدمان محیط کار” و “آداب معاشرت و تشریفات” حاصل می گردد.
 • احترام (Respect)
  پایبندی به اعتماد متقابل، اخلاق حرفه ای، داشتن نگرش برد-برد، صداقت، انتخاب بر اساس شایستگی، اعتقاد به رابطه بلند مدت و عدم تضییع حقوق دیگران  اساس احترام متقابل در شرکت ماست.
 • برتری (Above & Beyond)
  بر این باوریم که برتری ما  و ذی‌نفعان‌مان حاصل نوآوری، عملکرد در استاندارد بالا، توسعه کمی و کیفی منابع انسانی، بهبود مستمر بهره وری و کیفیت، توجه به ارزش آفرینی، خدمت رسانی بهتر به مشتری، توسعه محصول و به روز بودن است.
 • توجه (Mindfulness)
  منظور ما از توجه،حساس بودن نسبت مشتریان‌مان همچنین حفظ و تخصیص بهینه منابع، مدیریت ریسک، انتخاب بهینه، رعایت مسایل ایمنی،  قانون مداری، اهمیت به محیط زیست و آبروی اشخاص، شناسایی ارزشها و پیشینه ذینفعان و توجه به آنها است.