آزمایشگاه | ترام

تغییر زبان

آزمایشگاه

 

برای رسیدن به محصول استاندارد که با اطمینان توسط مشتری قابل استفاده باشد نیاز به کنترل مواد اولیه و تمامی ایستگاه‌های حین تولید و محصول نهایی می‌باشد. شرکت ترام با نصب و راه‌اندازی پیش‌رفته‌ترین تجهیزات آزمایشگاهی، اغلب فاکتورهای فنی مواد اولیه و ایستگاه‌های حین تولید و محصول نهایی را اندازه‌گیری نموده و شناسنامه‌ی فاکتورهای با اهمیت محصولات تولیدی و مواد اولیه به کار گرفته در آن را به مشتری ارائه می‌نماید.

چاپ-و-بسته-بندی-جعبه-سازی