جعبه دستمال کاغذی | ترام

تغییر زبان

جعبه دستمال کاغذی

چاپ-و-بسته بندی
گل

مزایای راهکار

  • جعبه محافظ
  • ساده و زیبا
  • محافظت در برابر محصول با توجه به کیفیت بسته

تکنیک‌ها

  • فویل طلایی
  • برجسته
  • یووی

    بخش بازار