جعبه پیتزا | ترام

تغییر زبان

جعبه پیتزا

چاپ-و-بسته-بندی
فرامرز

مزایای راهکار

 • خلاقیت در تکنیک های چاپ
 • ساختار درپوش و جعبه مجزا

تکنیک‌ها

 • ورنی
 • برجسته سازی

  بخش بازار

  کاربرد

  راهکار

  بخش بازار