جعبه خرما | ترام

تغییر زبان

جعبه خرما

خرمای پیارم

مزایای راهکار

  • ساختار کشابی
  • مقاومت در برابر فشار و ضربه
  •  ادغام تکنینک های مختلف چاپ
  •  نوآوری در طراحی جعبه

تکنیک‌ها

  • یووی
  • طلاکوب
  • برجسته

بخش بازار

کاربرد

راهکار