محیط کارآمد ترام | ترام

تغییر زبان

محیط کارآمد ترام

بهبود پایدار قابل اندازه گیری است

  • محیط کارآمد ترامفرایند تولید دوستدار محیط زیست در نهایت ایمن بودن و حافظ محیط زیست پاک، عامل اصلی موفقیت ترام می‌باشد. ما پیوسته در حال سرمایه گذاری در بروز رسانی تجهیزات و ماشین آلات خود در بازارهای سنتی و جدید می‌باشیم.
  • مهمترین هدف زیست محیطی گروه ترام، ایجاد کمترین اثر نامطلوب بر محیط زیست می‌باشد. ما برنامه‌های مشخصی در جهت کاهش ضایعات و صرفه جویی در مصرف انرژی و مواد اولیه داریم.
  • سایت اصلی تولید و چاپ محصولات از استاندارد بین المللی ISO برخوردار می‌باشد و اکنون ترام در حال پیاده سازی زیرساخت‌های لازم جهت اخذ استاندارد مهم جهانی در حفظ محیط زیست می‌باشد.
  • اهداف اصلی ما، بهبود کیفیت محصولات، کاهش ضایعات، استفاده بهینه از مواد اولیه و حداقل آلودگی محیط زیست می‌باشد.