کارمندان در اولویت هستند | ترام

تغییر زبان

کارمندان در اولویت هستند

کار کردن برای شرکتی که به کارمندان خود متعهد است
کارکنان در هر سطحی که باشند جوهره سازمان محسوب می‌شوند و مشارکت آنها موجب می‌شود تا توانائی آنها در مسیر منافع سازمان قرار گیرد و لذا ما معتقدیم که کارکنان با همدلی، دانش، تخصص و پشتکار خود می‌توانند در کنار یکدیگر ، سازمان را به پیش برانند و شرکت در مقابل آنها مسوول است.

به همین دلیل ما در قبال کارکنان شرکت به موارد زیر معتقدیم:

۱. ما به تعهدات خود در قبال کارکنان مطابق قانون و موارد توافق شده و بر پایه اخلاق حرفه‌ای پایبندیم.
۲. تلاش می کنیم زمینه برای رشد افراد مستعد آماده باشد.
۳. ما معتقدیم کارکنان بر اساس ارزش آفرینی و رسیدن به اهداف باید ارزیابی شوند و بازخورد متناسب دریافت کنند.
۴. معتقدیم داشتن شرح شغل شفاف و محیط و ابزار مناسب برای کار رضایت شغلی و بهره وری کارکنان را افزایش می‌دهد.
۵. معتقدیم دانش نیروی انسانی هم بهره وری کاری وی را ارتقا می دهد و هم رضایت شغلی او بالا می رود به همین دلیل آموزش کارکنان از اصول حرفه ای شرکت ماست.
۶. توجه به ایمنی کارکنان از مهمترین مسوولیتهایی است که برای خود قایل هستیم.
۷. انتخاب شایسته کارکنان بر اساس تحصیلات، آموزش، مهارت، حسن رفتار و تجربه احترام به وی و از ارزشهای سازمان است.

کارمندان در اولویت هستند