Integrated Management System | ترام

تغییر زبان

خبرنامه

تازه ترین اخبار در مورد گروه ترام

گامی دیگر در راستای تحقق اهداف استراتژیک گروه ترام

تبعیت از استانداردهای جهانی در کنار بهره وری سازمانی، تعامل بهتر با عوامل مختلف محیط کسب و کار، طبیعت و در نتیجه مشتری را به دنبال خواهد داشت. در هفته ای که گذشت گروه ترام موفق به اخذ استاندارد جهانی IMS شد. IMS  مخفف عبارت  Integrated Management System  به معنای سیستم مدیریت یکپارچه می باشد و اگر یک مجموعه سه استاندارد ISO9001 و ISO14001 و OHSAS18001  را بطور یکپارچه طراحی ، مستندسازی و پیاده سازی نماید، موفق به اخذ این استاندارد خواهد شد.

خردادماه سال۹۶ گروه ترام موفق به استقرار الزامات سیستم مدیریت کیفیت مطابق با استاندادر بین المللی ISO9001:2015 و اخذ گواهینامه ذیربط از شرکت توف نورد آلمان شد. تیرماه سال ۹۷ علاوه بر پشت سر گذاشتن ممیزی مراقبتی سالانه مطابق با الزامات استاندارد ISO9001:2015 همزمان موفق به استقرار الزامات سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای مطابق با استاندارد بین المللی OHSAS18001:2007 و  الزامات سیستم مدیریت زیست محیطی مطابق با استاندادر بین المللی ISO14001:2015 و اخذ گواهینامه های ذیربط از شرکت توف نورد آلمان گردید.

تمامی این اقدامات پیش زمینه ای بر طرح توسعه بزرگ گروه ترام می باشد.