تغییر زبان

تگ آرشیو برای : روز-ملي-صنعت-چاپ
تگ آرشیو برای : روز-ملي-صنعت-چاپ

ارائه مقاله نگهداری و تعمیرات در سیزدهمین همایش بین المللی مدیران فنی و نگهداری و تعمیرات توسط شرکت ترام چاپ سپاهان

ترام چاپ سپاهان به منظور گسترش ارزشهای خود و ترویج بیشتر آن در سازمان با اجرای برنامه های فرهنگی ، مسابقات و جشن ها مربوطه مفهوم هر ارزش را در بین کارکنان مطرح نمود.

TRUST

ترام چاپ سپاهان به منظور گسترش ارزشهای خود و ترویج بیشتر آن در سازمان با اجرای برنامه های فرهنگی ، مسابقات و جشن ها مربوطه مفهوم هر ارزش را در بین کارکنان مطرح نمود.

Integrated Management System

IMS مخفف عبارت Integrated Management System به معنای سیستم مدیریت یکپارچه می باشد و اگر یک مجموعه سه استاندارد ISO9001 و ISO14001 و OHSAS18001 را بطور یکپارچه طراحی ، مستندسازی ، پیاده سازی ، اجرا و بهبود دهد، موفق به اخذ این استاندارد خواهد شد.