جعبه گز | ترام

تغییر زبان

جعبه گز

چاپ-و-بسته-بندی
گز شیرین

مزایای راهکار

  • طراحی خاص و ابجاد جذابیت
  • ستفاده از تکنیک های برجسته سازی ، طلاکوب و یووی همزمان
  • کیفیت و مقاومت بسته

تکنیک‌ها

  • یووی
  • طلا کوب
  • برجسته سازی

بخش بازار

کاربرد

راهکار