جعبه پودر کیک | ترام

تغییر زبان

جعبه دستمال کاغذی

چاپ-و-بسته-بندی
توتیا

مزایای راهکار

  • طراحی زیبا
  • جعبه محافظ

تکنیک‌ها

  • ورنی
  • یووی موضعی
  • برجسته سازی
  • هات فویل رنگی

بخش بازار

کاربرد

راهکار