مدیریت تیراژ | ترام

تغییر زبان

مدیریت تیراژ

 

تیراژ انبوه یا تیراژ کم ولی با تعداد سفارش زیاد؛ توان پاسخگویی به هر دوی این مفاهیم در ترام وجود دارد.

تجهیزات روزآمد شرکت ترام که آخرین تکنولوژی‌های موجود جهان در صنعت بسته‌بندی هستند، به همراه فرآیندهای ساده و در عین حال دقیق باعث می‌شوند این امکان را داشته باشیم که به راحتی تیراژهای انبوه را از طریق برنامه‌ریزی دقیق اما منعطف پاسخ ، با کیفیت یکنواخت تولید، به خوبی و با ظرفیت بالا انبارش و به موقع تحویل نماییم.

روح برنامه‌ریزی علاوه بر فرآیندهای آن در تمامی واحدهای ترام باعث می‌شود از نقطه نظر توان مالی و تامین مواد اولیه همواره با ثبات عمل نماییم و نقطه اتکایی قدرتمند برای شرکای تجاری خود باشیم.

مدیریت تیراژه